076 ПІДПРИЄМНИЦВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма підготовки магістра

за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

спеціалізація Інтелектуальна власність

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація

Інтелектуальна власність

Кваліфікація

Професіонал в галузі інтелектуальної власності

Форма та термін навчання

очна (нормативний термін навчання) –1,5 роки

 заочна (нормативний термін навчання) –1,5 років

Навчальний підрозділ

Українська інженерно - педагогічна академія

Випускаюча кафедра

Кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності

Можлива професійна діяльність випускника:

зможе займати посади:

  • менеджера по інтелектуальній власності;
  •  патентознавця;
  • менеджера інноваційного проекту;
  • спеціаліста по маркетингу з інновацій;
  • консультанта з питань управління інтелектуальною власністю;
  • інспектора митної служби з питань інтелектуальної власності;
  • керівника управлінських і економічних служб промислових підприємств, закладів і організацій;
  •  викладача управлінських і економічних дисциплін у ВУЗах, технікумах, коледжах;
  •  керівника, заступника керівника комерційних фірм, VIP-менеджера підприємств.

може працювати:

на підприємствах усіх форм власності: на промислових підприємствах; в науково-технічних фірмах; в інноваційних центрах; в фірмах розроблювачах програмного забезпечення; в центрах комерціалізації технологій; в інформаційно-патентних відділах; в патентно-ліцензійних агентствах і бюро; в митних службах; консалтингових компаніях, а також бути індивідуальними підприємцями.