ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Українська інженерно-педагогічна академія

єдиний державний спеціалізований вищий навчальний заклад  з підготовки фахівців для системи професійно-технічної освіти, здійснює підвищення кваліфікації:

викладачів загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (МНВК), учбово-курсових комбінатів (УКК), підприємств, установ, організацій, які здійснюють освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти за напрямком «Професійна освіта» в галузі:

- Енергетики;

- Електроніки;

- Телекомунікацій та зв’язку;

- Комп’ютерних технологій;

- Машинобудування;

- Зварювання;

- Охорони праці;

- Транспорту;

- Харчових технологій;

- Технологій виробів легкої промисловості;

- Дизайну;

- Хімічних технологій;

- Нафтогазової справи;

- Електромеханіки;

- Економіки;

- Видавничо-поліграфічної справи;

- Метрологіі, стандартизації та сертифікації.

 

За спеціальностями:

-         Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент;

-         Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок;

-         Автоматизовані системи управління промисловими установками;

-         Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні;

-         Комп’ютерні системи та мережі;

-         Технологія і обладнання автоматизованного виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні;

-         Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва;

-         Технологія та обладнання зварювального виробництва;

-         Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту;

-         Експлуатація та ремонт промислового транспорту;

-         Машини та апарати хімічних виробництв;

-         Електроенергетика;

-         Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні;

-         Поліграфічне виробництво;

-         Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування;

-         Технологія текстильної та легкої промисловості;

-         Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів;

-         Проектування стилю людини та середовища;

-         Безпека життєдіяльності та охорони праці;

-         Основні процеси хімічних виробництв.

 

Інженерних працівників підприємств, організацій, установ різних форм власності та підпорядкування за галузевими напрямками:

-         Зварювання;

-         Електромеханіка;

-         Машинобудування;

-         Теплоенергетика;

-         Електротехніка та електротехнології;

-         Технологія виробів легкої промисловості;

-         Хімічна технологія;

-         Менеджмент;

-         Системна інженерія.

 

Професорсько-викладацький склад ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації має можливість пройти стажування на 23 кафедрах академії:

-         Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва;

-         Металорізального обладнання і транспортних систем;

-         Опору матеріалів і теоретичної механіки;

-         Електроенергетики;

-         Теплоенергетики та енергозбереження;

-         Охорони праці, стандартизації та сертифікації;

-         Радіоелектроніки і комп’ютерних систем;

-         Систем управління технологічними процесами та об’єктами;

-         Інформатики та комп’ютерних технологій;

-         Технологій і дизайну;

-         Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій;

-         Технологій харчової промисловості;

-         Поліграфічного виробництва та комп’ютерної графіки;

-         Українознавства та політології;

-         Креативної педагогіки та інтелектуальної власності;

-         Економіки підприємницької та освітньої діяльності;

-         Менеджменту;

-         Педагогіки та методики професійного навчання;

-         Філософії, психології та освітніх технологій;

-         Іноземних мов;

-         Вищої та прикладної математики;

-         Фізики, теоретичної та загальної електротехніки;

-         Фізичного фиховання.

 

Академія має можливість відповідно договорів з провідними підприємствами та організаціями м. Харкова, ознайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації з сучасними обладнанням, технологіями, устаткуванням.

Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі ліцензії серії АГ №508735 виданої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 10.05.2011 р. та сертифікату про акредитацію серії РД-ІV №218195 виданої МОНМС 04.11.2009 р.

Стажування проводиться відповідно до вимог Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, затвердженного наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.1993 р. №132, зареєстровано в Міністерстві юстицій України 12 липня 1993 р. за №87.

 

Початок занять по мірі комплектації груп.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

  1.  Лист-заява на ім’я ректора, від керівника навчального закладу або  установи.
  2.  Копія паспорту.
  3.  Копія ідентифікаційного коду.

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

61003, м. Харків

Українська інженерно-педагогічна академія

вул. Університетська, 16.

Головний корпус, кімната 209А

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ: Гончаренко Галина Миколаївна;

Вороніна Вікторія Олександрівна.

Довідки за телефоном: (057) 733-79-27 , 050-558-67-19