Силабуси освітніх програм

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ПО АКАДЕМІЇ

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

 

Третій (доктор філософії) рівень 

Номер та назва спеціальності

Назва силабуса освітньої програми

Номер та назва спеціальності

Назва силабуса освітньої програми

Номер та назва спеціальності

Назва силабуса освітньої програми

 

011 Освітні. педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (бакалавр)

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки (доктор філософії)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (за спеціалізаціями) (доктор філософії)

015 Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн) 

015 Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн)

   

015 Професійна освіта (Економіка)

Професійна освіта (Економіка)

015 Професійна освіта (Економіка)

Професійна освіта ( Економіка)

   

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) 

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) (магістр)

   

Професійна освіта (Архітектура та програмування комп’ютерних систем)

   

Професійна освіта (Комп’ютерні системи та мережі)

   

Професійна освіта (Радіотехніка та телекомунікації)

   

015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

   

015 Професійна освіта (Енергетика)

Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта (Енергетика)

Професійна освіта (Енергетика)

   

015 Професійна освіта (Зварювання)

Професійна освіта (Зварювання)

015 Професійна освіта (Зварювання)

Професійна освіта (Зварювання)          

   

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

   

015 Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Машинобудування)

   

015 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

015 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

   

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Професійна освіта (Нафтогазова справа) 

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

   

Професійна освіта (Видобування нафти та газу)

   

Професійна освіта (Транспортування та зберігання нафти та газу)

   

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта (Охорона праці)          

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта (Охорона праці)          

   

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

   

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

   

015 Професійна освіта (Товарознавство)

Професійна освіта (Товарознавство)

 

 

   

015 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта (Транспорт)

   

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта (Харчові технології)

   

032 Історія та археологія

 

 

 

   

051 Економіка

Економіка підприємств

051 Економіка

Економіка

   

053 Психологія

Практична психологія

053 Психологія

Практична психологія

 053 Психологія   Психологія 

Психологія консалтингу і менеджменту

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

Управління інтелектуальною власністю

 073 Менеджмент     Менеджмент   

Управління соціальним закладом

Управління навчальним закладом

Менеджмент організацій та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво у туристичній галузі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління та економіка підприємництва

   

 

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

 113 Прикладна математика  Прикладна математика

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка. Зварювання

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка. Зварювання

 131 Прикладна механіка  Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 133 Галузеве машинобудування  Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні станції, мережі та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні станції, мережі та системи

   

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

   

Енергетичний менеджмент

   

Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в промисловості та комунальному господарстві

   

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   

Комп’ютерізовані системи управління

   

 

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

182 Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

182 Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

   

 

 

281 Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент