Силабуси освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

 • ОП Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

011 Освітні, педагогічні науки

 • ОП Освітні, педагогічні науки

015 Професійна освіта (Дизайн)

 • ОП Професійна освіта (Дизайн)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

 • ОП Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015 Професійна освіта (Економіка)

 • ОП Професійна освіта (Економіка)                  

015 Професійна освіта (Дизайн)

 • ОП Професійна освіта (Дизайн)                

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

 • ОП Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
 • ОП Професійна освіта (Архітектура та програмування комп’ютерних систем)
 • ОП Професійна освіта (Комп’ютерні системи та мережи)
 • ОП Професійна освіта (Радіотехніка та телекомунікації)

015 Професійна освіта (Економіка)

 • ОП Професійна освіта (Економіка)           

015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

 • ОП Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

 • ОП Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015 Професійна освіта (Енергетика)

 • ОП Професійна освіта (Енергетика)

 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015 Професійна освіта (Зварювання)

 • ОП Професійна освіта (Зварювання)

015 Професійна освіта (Енергетика)

 • ОП Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 • ОП Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Зварювання)

 • ОП Професійна освіта (Зварювання)          

015 Професійна освіта (Машинобудування)

 • ОП Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 • ОП Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

 • ОП Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

 • ОП Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

 • ОП Професійна освіта (Нафтогазова справа)
 • ОП Професійна освіта (Видобування нафти та газу)
 • ОП Професійна освіта (Транспортування та зберігання нафти та газу)

015 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

 • ОП Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

015 Професійна освіта (Охорона праці)

 • ОП Професійна освіта (Охорона праці)          

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

 • ОП Професійна освіта (Нафтогазова справа)

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

 • ОП Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

015 Професійна освіта (Охорона праці)

 • ОП Професійна освіта (Охорона праці)          

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 • ОП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 • ОП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Транспорт)

 • ОП Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта (Транспорт)

 • ОП Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

 • ОП Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

 • ОП Професійна освіта (Харчові технології)

051 Економіка

 • ОП Економіка підприємств

051 Економіка

 • ОП Економіка

053 Психологія

 • ОП Практична психологія
 • ОП Психологія консалтингу і менеджменту

053 Психологія

 • ОП Практична психологія

073 Менеджмент

 • ОП Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

 • ОП Управління інтелектуальною власністю
 • ОП Управління соціальним закладом
 • ОП Управління навчальним закладом
 • ОП Менеджмент організацій та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • ОП Підприємництво у туристичній галузі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

131 Прикладна механіка

 • ОП Прикладна механіка. Зварювання

113 Прикладна математика

 • ОП Прикладна математика

133 Галузеве машинобудування

 • ОП Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

131 Прикладна механіка

 • ОП Прикладна механіка. Зварювання

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • ОП Електричні станції, мережі та системи

133 Галузеве машинобудування

 • ОП Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

144 Теплоенергетика

 • ОП Теплоенергетика
 • ОП Енергетичний менеджмент
 • ОП Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в промисловості та комунальному господарстві

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • ОП Електричні станції, мережі та системи
 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

144 Теплоенергетика

 • ОП Теплоенергетика

182 Технології легкої промисловості

 • ОП Технології легкої промисловості

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • ОП Якість, стандартизація та сертифікація

 

182 Технології легкої промисловості

 • ОП Технології легкої промисловості

 

281 Публічне управління та адміністрування

 • ОП Адміністративний менеджмент