Звіти (відомості) про самооцінювання освітніх програм

076 Звіт 32529 Управління та економіка підприємництва

151 Звіт 29772 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

015.00 Звіт 34767 Професійна освіта (Дизайн)

015.06 Звіт 29392 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015.14 Звіт 29389 Професійна освіта (Нафтогазова справа)