Проректор з наукової роботи

Лазарєв Микола Іванович   Доцент, доктор технічних наук 

    Купріянов Олександр Володимирович
    телефон - 733-79-01
    електронна пошта - a_kupriyanov[@]uipa.edu.ua

   Прийом з особистих питань: середа 15.00-17.00