Склад Наглядової ради

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

(схвалено рішенням Вченої ради від 06.06.2016 р. протокол №14

та затверджено наказом ректора  від 07.06.2016 р. №276)

  1. Бабенко Ігор Анатолійович - директор Зміївської ТЕС.
  2. Деміденко Віктор Володимирович - директор Куп’янського автотранспортного технікуму.
  3. Іщенко Григорій Іванович  -  головний інженер ПО «Турбоатом».
  4. Кравцов Валерій Анатолійович - директор ВПУ №27 м.Куп’янськ Харківської області.
  5. Лобунець Володимир Іванович - пенсіонер (перший проректор з навчальної роботи УІПА з 1967 по 1995р.р.).
  6. Мацевитий Юрій Михайлович - директор Інституту проблем машинобудування ім. Підгорного. 
  7. Фадєєв Валерій Андрійович - заступник Голови правління по науці ПАО «ФЕД».

Подивитися наказ