Перепідготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю УІПА

У міжсертифікаційний період Системи управління якістю УІПА на відповідність міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та згідно плану заходів підкомісії з контролю якості у сфері вищої освіти щодо реалізації Закону України «Про вищу освіту» було проведено перепідготовку внутрішніх аудиторів, які будуть проводити внутрішній аудит СУЯ на наступний звітний період. В програму внутрішнього аудиту увійшли вимоги проекту стандарту ISO 9001 версії 2015 року та вимоги нового Закону України «Про вищу освіту». Перепідготовка проводилась на кафедрі охорони праці, стандартизації та сертифікації.