IGIP

Зміст статті

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP

(Центр інженерної педагогіки)

Акредитований як освітній заклад,
що відповідає моделі підготовки Міжнародних
інженерів-педагогів (ING-PAED IGIP)

(рішенням президії IGIP від 29 вересня 2017 р.)

Характеристика центру перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) (надалі - Центр інженерної педагогіки або Центр) створено при Українській інженерно-педагогічній академії в травні 2000 р. на підставі наказу Міністерства освіти та науки № 61 від 21.03.2000 р.
Відповідно до наказу на Центр покладено обов'язок забезпечити якість підготовки викладачів технічних дисциплін у інженерних вузах відповідно до вимог IGIP та подання викладачів до звання «Європейський інженер-педагог» (з 2003 р. - «Міжнародний інженер-педагог»). З цією метою навчальний процес у Центрі організовано у такий спосіб. Слухачі займаються 1 семестр, 18 тижнів. Заняття проводяться 4 рази в тиждень по 4 години. У навчальний план включено всі дисципліни, передбачені програмою IGIP. Ці дисципліни згруповані в три цикли:
1. Психолого-педагогічна та культурно-етична підготовка;
2. Комп'ютерні технології навчання та інтелектуальної діяльності;
3. Язикова комунікація в освіті.
Загальне число годин занять у семестрі - 720, у тому числі аудиторних годин - 288.
До підвищення кваліфікації приймаються викладачі, що мають стаж педагогічної роботи не менш 5 років, володіють іноземною мовою на рівні, достатньому для читання лекцій, та володіють гарною комп'ютерною підготовкою. Навчання закінчується захистом випускної роботи. Слухачі, що успішно закінчили навчання, одержують посвідчення про підвищення кваліфікації. Слухачі, що відповідають вимогам IGIP, можуть бути рекомендовані до подання на звання «Міжнародний інженер-педагог» ING-PAED IGIP.
Заняття в Центрі проводяться на базі Української інженерно-педагогічної академії. Базовими кафедрами навчального процесу в Центрі є кафедри педагогіки, інформатики, психології та іноземної мови академії. Навчальний процес у Центрі проводять провідні спеціалісти академії, у тому числі: ректор академії, професор, д.пед.н., ING-PAED IGIP Коваленко О.Е., начальник служби з комп'ютерного забезпечення навчального процесу, доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, к.т.н., ING-PAED IGIP Купріянов О.В., доцент кафедри інформатики та комп'ютерних технологій, к.пед.н., ING-PAED IGIP Сажко Г.І., доцент кафедри інформатики та комп'ютерних технологій, к.т.н., ING-PAED IGIP Ящун Т.В., доцент кафедри інформатики та комп'ютерних технологій, к.пед.н., ING-PAED IGIP Громов Є.В. Слухачі Центру захищають свої випускні роботи в екзаменаційній комісії. У неї включаються члени Національного моніторингового комітету України.

Структура навчального плану

 

Найменування курсу

Кількість годин

ECTS

Години

Базові модулі

7

 

1

Теоретична інженерна педагогіка

2

72

2

Практична інженерна педагогіка

3

108

3

Лабораторна дидактика

2

72

Теоретичні модулі

5

 

4

Психологія

2

72

5

Соціологія

1

36

6

Етика

1

36

7

Міжкультурна взаємодія

1

36

Практичні модулі

5

 

8

Презентації та ведення дискусії

2

72

9

Написання наукових публікацій

1

36

10

Робота з проектами

1

36

11

Електронне навчання, комп'ютерні технології

1

36

Модулі за вибором (будь-які 3)

3

 

 

Розвиток здібностей студентів

1

36

 

Управління якістю

1

36

 

Оцінка проектів

1

36

  

Винахідництво

1

36

 

Наставництво в освіті

1

36

 

Колективна робота

1

36

 

Тренінг з іноземної мови

1

36

 

Інформаційна грамотність

1

36

РАЗОМ 

20

720

 

 

 

Контингент слухачів: викладачі загальнотехнічних і спеціальних дисциплін вищих технічних навчальних закладів України (інститутів, академій, університетів), а також ВПУ, технікумів, коледжів.

Базова освіта
слухачів

- вища технічна.

Вартість навчання2100 гр. (З ПДВ).

Зразок диплому ING-PAED IGIP

Зразок диплому ING-PAED IGIP (оборот)

Зразок свідоцтва про підвищення кваліфікації