Підготовка іноземних студентів

 

Світовий ринок освітніх послуг є на сьогодні однією з галузей світової економіки, що найбільш динамічно розвивається. За даними експертів інституту статистики ЮНЕСКО середній приріст студентів, які навчаються за межами своїх країн, складає більш 260 тис. чол. за рік. 

 


 

 

Іноземні студенти в Українській інженерно-педагогічній академії мають можливість отримати диплом бакалавра, спеціаліста, магістра за наступними спеціальностями:

Професійна освіта. Нафтогазова справа


Професійна освіта. Енергетика


Професійна освіта. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації


Професійна освіта. Машинобудування


Професійна освіта. Транспорт


Професійна освіта. Комп'ютерні технології


Професійна освіта. Дизайн


Професійна освіта. Харчові технології


Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості


Професійна освіта. Економіка


Професійна освіта. Сфера обслуговування


Базова підготовка іноземних студентів за всіма спеціальностями УІПА зосереджена на факультеті Міжнародних освітніх програм.

Терміни підготовки:

  • бакалавр – 4 роки (заочна – 5 років);
  • спеціаліст – 1 рік; магістр – від 1 року 6 місяців до 1 року 10 місяців (в залежності від спеціальності).

 

ПОРЯДОК

організації набору на навчання іноземних студентів

  1. До академії приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
  2. Для оформлення в Консульському відділі Посольства України в'їзної візи для навчання іноземець повинен отримати від академії «Запрошення на навчання» (Invitation for study).
  3. Запрошення видається особисто іноземцю або через суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав з академією контракт (договір) про співпрацю щодо навчання іноземних студентів. Термін дії Запрошення – 6 місяців з дати видачі.
  4. В'їзд іноземців в Україну на навчання на підготовчому відділенні здійснюється з 15 серпня по 15 листопада, а на навчання за базовими спеціальностями – до 1 листопада.
  5. Іноземці подають до Академії такі документи:

а) анкету встановленого зразка (заповнюється в Академії);

б) паспорт з візою;

в) копію документа про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін;

г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

д) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;

е) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

є) копію документа про народження;

ж) 6 фотокарток 6×4 см;

з) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

6. Зазначені в пп. в), д), є) пункту 5 цього Порядку документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країн їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

7. Прийом іноземця на підготовче відділення здійснюється приймальною комісією після перевірки необхідних документів (пп. 5,6) та внесення оплати за весь термін навчання (1 рік).

8. Прийом іноземців на базові спеціальності здійснюється приймальною комісією за результатами співбесіди з української (російської, англійської) мови та математики і оплати за навчання впродовж одного або двох семестрів.

9. Після зарахування студенту видається студентський квиток, оформлюються страховки (медична та на випадок видворення з України) та документи на право перебування в України.


Вартість навчання

Вид навчання

Вартість навчання за 1 рік,

долл. США

1

Навчання на

підготовчому

відділенні (1 рік)

$1300
     
Код спеціальності Найменування спеціальності

Вартість одного року

навчання, в долл. США

Вартість навчання

(1 рік 10місяців),

в долл. США

Рівень Бакалавр ОКР Спеціаліст Рівень Магістр

За денной

формойю

навчання

За заочною

формойю

навчання

За денной

формойю

навчання

За заочною

формойю

навчання

За денной

формойю

навчання

За заочною

формойю

навчання

015.23

Професійна освіта.

(Дизайн)

$1800 $900 - - $2350 $2000
015.21

Професійна освіта.

(Харчові технології)

$1800 $900 - - $2350 $2000
015.17

Професійна освіта.

(Технологія виробів легкої

промисловості)

$1700 $900 - $2350 $2000
015.24

Професійна освіта.

(Економіка)

$1200 $900 $1300 $1000 $2350 $2000
015.16

Професійна освіта.

(Сфера обслуговування)

$1800 $900 - - - -
015.06

Професійна освіта.

(Електроніка,

радіотехніка та

телекомунікація)

$1800 $900 - - $2350 $2000
015.08

Професійна освіта.

(Енергетика)

$1700 $900 - - $2350 $2000
015.14

Професійна освіта.

(Нафтогазова справа)

$1200 $900 $1300 $1000 $2350 $2000
015.11

Професійна освіта.

(Машинобудування)

$1700 $900 - - $2350 $2000
015.20

Професійна освіта.

(Транспорт)

$1200 $900 $1300 $1000 $2350 $2000
015.10

Професійна освіта.

(Комп`ютерні технології)

$1200 $900 $1300 $1000 $2350 $2000