Анотація 3.6

АНОТАЦІЯ

Мета дослідження – розробка методики навчання студентів спеціальності «Професійне навчання. Безпека життєдіяльності та охорона праці» проведенню розслідувань та експертиз причин нещасних випадків та аварій, пов’язаних з виробництвом.

Завдання дослідження: аналіз характерних помилок, які здійснюються при розслідуванні нещасних випадків, розробка методики проведення розслідувань причин нещасних випадків та аварій, пов’язаних з виробництвом, проведення практичного випробування розроблених методик, розробка методичних вказівок з проведення розслідувань та експертиз причин нещасних випадків та аварій, пов’язаних з виробництвом для студентів спеціальності «Професійне навчання. Безпека життєдіяльності та охорона праці».