Анотація 8.5

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес вищого технічного навчального закладу.

Предмет дослідження – професійна деформація педагога  вищого технічного навчального закладу.

Мета дослідження – формування системи запобігання професійної деформації педагога вищого технічного навчального закладу.

Гіпотеза дослідження - професійна деформація педагога вищого технічного навчального закладу набагато зменшиться, якщо розробити систему запобігання професійної деформації педагогів вищого технічного навчального закладу (ВТНЗ), а саме:

  • перебудувати застарілі установки, професійний менталітет, штампи і стереотипи, які склалися у досвіді викладача ВТНЗ,
  • допомогти подивитися на власний досвід із сучасної точки зору,
  • стимулювати мотивацію викладача ВТНЗ до подальшого професійного саморозвитку,
  • допомогти подолати помилки накопиченого професійного досвіду, усунути професійну деформацію особистості викладача,
  • здійснити за необхідності спеціальну реабілітацію, виправлення соціально-професійного травматизму, озброївши викладача ВТНЗ методами і засобами професійної реабілітації і духовного відновлення,
  • допомогти викладачу ВТНЗ врахувати інший позитивний досвід професійної діяльності, перебудувавши його у свій власний.