Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 30.09.2014, у 14.00

Порядок дений

1. Про підсумки профорієнтаційної роботи і прийому студентів на перший та старші курси академії, завдання на новий 2014/15 навчальний рік. Затвердження плану профорієнтаційної роботи .

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Васильєва І.Г.

2. Про стан підготовки академії  та структурних  підрозділів до стабільної, безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 н.р.

Доповідач: пом. проректора з перспективного розвитку Чалий С.О.

3. Про виконання рішення Вченої ради академії щодо створення власних сайтів кафедр і факультетів академії.

Доповідач: доцент каф. ІТМЗВ Купріянов О.В.

4. Про нові підходи до роботи з  періодичними виданнями.

Доповідач: директор наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М.

5. Про початок навчального року в Стахановському навчально-науковому інституті гірничих та освітніх технологій .

Доповідач: керівник  СННІГОТ доц. Авершин А.О.

6. Конкурсні питання.(про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам академії; про обрання на посаду завідувача кафедри).