Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 26.12.2014, у 14.00
Порядок денний

1. Про організацію науково-дослідної роботи в академії в 2015р. з урахуванням вимог Закону «Про вищу освіту»  і сучасних вимог вищої школи.

Доповідач: проректор з наукової роботи, проф. Лазарєв М.І.

2. Про Концепцію магістерської підготовки в академії та про розробку магістерських програм.

Доповідаючи: професор Брюханова Н.О., перший проректор, проф. Тарасюк А.П.

3. Про хід акредитації та ліцензування спеціальностей в академії.

Доповідач: перший проректор, проф. Тарасюк А.П.

4. Розгляд та затвердження Положення «Про структуру, зміст, обсяг підручників і навчальних посібників та  процедуру їх схвалення Вченою радою УІПА».

Доповідач: заступник голови науково-методичної ради, пр.проф. Фесенко Л.Д.

5. Про соціальну допомогу незахищеним верствам населення, мобілізованим в зону АТО та внутрішнім переселенцям.

Доповідач: ректор академії проф. Коваленко О.Е.

6. Конкурсні питання.(про висунення в члени-кор. НАН України; про обрання на посаду завідувача кафедри).