Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 24.02.2015, у 14.00
Порядок денний

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2014/15 навчального року.

Доповідачі: декани факультетів.

2. Про стан впровадження Концепції магістерської підготовки в академії згідно з Законом України

“ Про вищу освіту ”

Доповідач: зав.каф. ПМПН, професор  Брюханова Н.О.

3. Про організацію надання додаткової освітньої послуги згідно з Законом України “Про вищу освіту ”  і готовність до проведення пробних курсів ”.

4. Конкурсні питання (про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам академії )