Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 27.08.2015 у 14.00

1.  Конкурсні питання (про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам академії та обрання на посади нпп).

2.  Про готовність дистанційних курсів для організації самостійної роботи студентів.

Доповідач: доцент кафедри ІТтаЗВ Купріянов О.В.

3.  Поточні питання.