Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 27.10.2015 у 14.00

 

1. Про основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності в академії.

Доповідач: проректор з наукової роботи, проф. Лазарєв М.І.

2. Про впровадження іноземних мов у навчальний процес  академії.

Доповідач: зав.каф. іноземних мов, доц. Зеленін Г.І.

3. Про організацію фізичного виховання в академії (на виконання Закону України «Про вищу освіту»).

Доповідач: зав. каф. фізичного виховання Британ Ю.А.

4. Конкурсні питання (присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам).

5. Поточні питання.