Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 24.11.2015 у 14.00

1. Про контроль поточної успішності студентів та хід підготовки до зимової екзаменаційної сесії 2015-16 н.р.

Доповідачі: декани факультетів.

2. Про хід використання технологій дистанційного навчання в академії  та перспективні завдання щодо їх подальшого впровадження.

Доповідач: доцент кафедри ІТтаЗВ Купріянов О.В.

3. Про затвердження правил прийому до Української інженерно-педагогічної академії в 2016 році.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Васильєва І.Г.

4. Про діяльність наукової бібліотеки за 2011-15 р.р.

Доповідач: директор наук. бібліотеки Ніколаенко Н.М.

5. Конкурсні питання (присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам).

6. Поточні питання.