Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 26.01.2016 у 14.00

1. Аналіз успішності навчання студентів (за результатами зимової екзаменаційної сесії 2015/16 н.р.)

Доповідачі: декани факультетів.

2. Затвердження кандидатур на призначення іменних та персональних стипендій студентам академії за результатами зимової сесії на IIсеместр 2015/16 н.р.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Васильєва І.Г.

3. Про міжнародну діяльність академії та академічну мобільності учасників освітнього процесу.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Васильєва І.Г.

4. Про створення комерційного Інтернет - майданчика на основі «хмарних» технологій для просування і реалізації освітніх послуг, науково-прикладних розробок, студентських робіт та інших продуктів УІПА

Доповідач: ректор академії, проф. Коваленко О.Е.

5.  Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад академії.

Доповідачі:голови спеціалізованих вчених рад.

6.  Про реалізацію заходів із запобігання корупції та хабарництву в академії.

Доповідач: перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Тарасюк А.П., юрисконсульт Некоз Г.Г.

7.  Про забезпечення якості курсового та дипломного проектування згідно із системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

Доповідач: ректор академії, професор Коваленко О.Е.

8.  Поточні питання.