Засідання Вченої ради УІПА. Зал засідань головного корпусу, 29.11.2016 у 14.00

1. Про результати контролю поточної успішності студентів та хід підготовки до зимової екзаменаційної сесії 2016/17 н.р.

Доповідачі : декани факультетів.

2. Про удосконалення курсового та дипломного проектування в рамках імплементації системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

    Затвердження «Положення про організацію дипломного проектування та атестацію студентів УІПА» та  «Положення про організацію курсового проектування в УІПА».

Доповідач: доцент кафедри ІТМтаЗВ Смирнов І.П.

3.  Про науково-дослідну роботу студентів академії  та завдання з  її  вдосконалення.

Доповідач: начальник НДЧ  Драгун С.В.

4. Про хід впровадження в академії технологій дистанційного навчання

Доповідач: доц. Купріянов О.В.

5. Розгляд та затвердження правил прийому до УІПА в 2017 році.

Розгляд та затвердження правил прийому до аспірантури та докторантури в 2017 році.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Васильєва І.Г.