Діяльність наукового центру

Наукові результати

Основні напрями роботи

  • теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій;
  • розробка математичних моделей внутрішньої структури тіл методами комп’ютерної томографії за допомогою інтерлінації, інтерфлетації функцій та мішаної апроксимації;
  • теорія наближення диференціальних операторів диференціальними операторами;
  • цифрова обробка сигналів;
  • розробка нових методів для розв’язання задач сейсмічної томографії в векторній формі із врахуванням просторових змін та часу;
  • дивідиріальні та мультигральні числення.