Прийнято до захисту дисертацію Хоменка Віталія Григоровича

Прийнято до захисту дисертацію Хоменка Віталія Григоровича за темою "Теоретичні та методичні засади розроблення дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп*ютерного профілю" на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністью 13.00.04 - теория та методика професійної освіти.

Науковий консультант - Лазарев Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська-інженерно-педагогічна академія)


Автореферат дисертації


Дисертація


Відгук офіційного опонента Бикова В.Ю.


Відгук офіційного опонента Горбатюка Р.М.


Відгук офіційного опонента Осадчого В.В.