Прийнято до захисту дисертацію Шаполової Вікторії Валеріївни

Прийнято до захисту дисертацію Шаполової  Вікторії Валеріївни за темою «Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Романовський Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)