Прийнято до захисту дисертацію Саркісової Алли Володимирівни

Прийнято до захисту дисертацію Саркісової Алли Володимирівни за темою «Методика навчання будови та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науковий керівник - Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)


Автореферат дисертації


Дисертація


Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.


Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Герніченка І.І.