Прийнято до захисту дисертацію Кочиної Валентини Василівни

Прийнято до захисту дисертацію Кочиної Валентини Василівни за темою «Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Тюріна Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології (Харківський національний університет внутрішніх справ)


Автореферат дисертації


Дисертація


Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.


Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Голіка О.Б.