Прийнято до захисту дисертацію Без’язичного Бориса Івановича

Прийнято до захисту дисертацію Без’язичного Бориса Івановича за темою «Теоретичні і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант - Подберезський Микола Кіндратович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф., член-кореспондента НАПН України Шевченко Г.П.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Васяновича Г.П.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Сущенка А.В.