Прийнято до захисту дисертацію Калініченко Тетяни Володимирівни

Прийнято до захисту дисертацію Калініченко Тетяни Володимирівни за темою «Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Українська інженерно-педагогічна академія)

 

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Волкової Н.П.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Солодовник Т.О.