Прийнято до захисту дисертацію Шепеленко Світлани Миколаївни

Прийнято до захисту дисертацію Шепеленко Світлани Миколаївни за темою «Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів готовності до професійного та кар’єрного самовдосконалення» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Лисенко Світлана Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Ігнатюк О.А.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Пономарьової В.В.