Прийнято до захисту дисертацію Міршука Олексія Євгеновича

Прийнято до захисту дисертацію Міршука Олексія Євгеновича за темою «Професійна підготовка магістрів військово-соціального управління до педагогічної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія)

 

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Діденка О.В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Демента М.О.