Прийнято до захисту дисертацію Слободяника Олександра Васильовича

Прийнято до захисту дисертацію Слободяника Олександра Васильовича за темою «Педагогічні умови організації виробничого навчання майбутніх столярів-будівельників у вищих професійних училищах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник - Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія)

 

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Сулими Т.С.