Прийнято до захисту дисертацію Камишнікової Ганни Володимирівни

Прийнято до захисту дисертацію Камишнікової Ганни Володимирівни за темою «Формування правової компетентності майбутніх фахівців готельного господарства та туризму в процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

 

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Коваленка Д.В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Зігунова В.М.