Студентська конференція ВТЕІ КНТЕУ 26 квітня 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний торговельно-економічний університет; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Студентське наукове товариство ВТЕІ КНТЕУ «ВАТРА» проводять Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного  розвитку України: пошук молодих» (26    квітня 2012 року, м. Вінниця).

Тематика конференції:

  1. Стратегії посилення конкурентоспроможності регіонів України та розвиток міжнародних економічних відносин.
  2. Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих.
  3. Новітні тенденції, проблематика та перспективи модернізації вітчизняної системи обліку, аналізу і аудиту.
  4. Фінансові механізми забезпечення зростання економіки України.
  5. Моделювання та проектування процесів управління в соціально-економічних системах.
  6. Складові якості життя: товарознавчий та маркетинговий аспекти.
  7. Світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
  8. Роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий аспекти.
  9. Передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.