Захист дипломних робіт через Internet

 

 


25.05.2012 відбувся сумісний захист через Internet дипломних робіт студентів Української інженерно-педагогічної академії і Східноукраїнського національного університету імені В.Даля.

У захисті брали участь студентка спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» Технологічного факультету Української інженерно - педагогічної академії (м. Харків), група ДТ-Т1-1 Соснова Інна Володимирівна, (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), керівник доцент, кандидат технічних наук Вілков С.М. (кафедра Технологій і дизайну, зав. кафедрою Рябчиків М.Л.) і студентка «Швейні вироби» Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (м. Луганськ) групи ММ-4А71 Дорошенко Наталія В’ячеславівна (освітньо-кваліфікаційний рівень - фахівець) керівник доцент, кандидат технічних наук Міхайлова Н.В. (Кафедра легкої і харчової промисловості, зав. кафедрою Дейнека И.Г.). Тема дипломної роботи «Розробка серії моделей і технологічного процесу виготовлення жіночого костюма з напівшерстяних тканин». У захисті взяли участь декан Технологічного факультету УІПА С.М.Вілков, зав. кафедрою Технологій і дизайну УІПА М.Л.Рябчиков, зав.кафедры легкої і харчової промисловості СНУ ім. В.Даля І.Г.Дейнека, професор СНУ ім. В.Даля А.А.Мичко, викладачі, співробітники і студенти обох ВУЗів.

Для організації комунікації через Internet використовувалася технологія web-конференцій на платформі OpenMeetings, захист технічно забезпечували відділи інформаційних технологій обох вузів.