Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

1.Українська інженерно-педагогічна академія оголошує конкурс  на заміщення вкантних посад науково-педагогічних працівників:   

1.1.      По факультету інтегрованих технологій в виробництві та освіті


1.11. Кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва

- доцента кафедри – 4 особи ( 4 посадових оклади )

- ст.викладача        - 2 особи ( 1,25 посадового окладу), 1- к.т.н.

- - асистента           - 3 особи ( 1,5 посадового окладу )

 

1.1.2. Кафедра опору матеріалів та теоретичної механіки

- завідувача  кафедри – 1 особа ( 1 посадовий оклад),проф, д.т.н.

- професора кафедри – 1 особа ( 1 посадовий оклад), проф., к.т.н.

 

1.1.3. Кафедра металоріжучого обладнання і транспортних систем

 

- завідувача кафедри – 1 особа ( 1 посадовий оклад), проф.,

д.т.н.

-доцента кафедри – 3 особи ( 3 посадових оклади), доц., к.т.н.

- асистента – 1 особа ( 0,5 посадового окладу).


1.2. По факультету економічних, управлінських та освітніх технологій


1.2.1. Кафедра креативної педагогіки та інтелектуальної  власності

- доцента – 3 особи ( 2,25 посадових оклади), 1-доц., к.т.н., 2 – к. пед.наук.

- старшого викладача – 1 особа (1 посадовий оклад)

 

1.2.2. Кафедра менеджменту

- завідувача кафедри – 1 особа ( 1 посадовий оклад), проф., д.е.н.

- професора кафедри – 1 особа ((0,5 посадового окладу), доктор наук з держуправління

- доцента кафедри - 1 особа ( 1 посадовий оклад), к.е.н.

 

1.2.3.Кафедра економіки підприємницької та освітньої діяльності

- завідувача кафедри – 1 особа (1 посадовий оклад), професор, доктор економічних наук.

- доцента кафедри – 2 особи (1,75 посадового окладу), доц., к.ек.наук.

- старший викладач – 1 особа( 1 посадовий оклад).

- асистента – 1 особа ( 0,5 посадового окладу).


1.3. По енергетичному факультету


1.3.1. Кафедра теплоенергетики та енергозбереження

- старшого викладача – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

- доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад), к.т.н.


1.3.2. Кафедра електроенергетики

- доцента – 2 особи ( 2 посадових оклади), доц, к.т.н.

- старшого викладача – 1 особа (1 посадовий оклад)

 

1.3.3. Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

- доцента – 2 особи ( 2 посадових оклади)

- асистента – 1 особа (0,5 посадового окладу).

 

1.4. Факультет комп`ютерних технологій в управлінні та навчанні


1.4.1. Кафедра інформатики та комп`ютерних технологій

- доцента – 2 особи ( 2 посадових оклади), доц., к.пед.н.

- доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад), доцент, к.т.н.

- старшого викладача – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

 

1.4.2. Кафедра систем управління технологічними процесами та об`єктами

- завідувача кафедри – 1 особа (1 посадовий оклад), проф., д.т.н.

- професора кафедри – 1 особа (1 посадовий оклад), проф, д.т.н.

- старшого викладача – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

- асистента – 1 особа ( 1 посадовий оклад)


1.5. По технологічному факультету


1.5.1. Кафедра технологій і дизайну

- доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад), к.пед.н.

- старшого викладача – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

- асистента – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

 

1.5.2.Кафедра технології харчової промисловості

- асистента –  2 особи ( 2 посадових оклади)


1.5.3.Кафедра поліграфічного виробництва і комп`ютерної графіки

- завідувача кафедри – 1 особа ( 1 посадовий оклад), проф., д.т.н.

- доцента – 1 особа ( 0,75 посадового окладу – доц, к.т.н.

- асистента – 1 особа ( 0,25 посадового окладу).


1.6. По факультету міжнародних освітніх програм


1.6.1. Кафедра фізики , теоретичної та загальної електротехніки

- асистента – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

 

1.6.2.Кафедра педагогіки та методики професійного навчання

- доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад),к.пед.н.

- доцента – 1 особа (1 посадовий оклад), доц., к.пед.н.

-професора – 1 особа (1 посадовий оклад), д.пед.н.

- старшого викладача – 2 особи (2 посадових оклади), к.пед.н.

- асистента – 1 особа (0,5 посадового окладу),к.пед.н.

- асистента – 1 особа (0,25 посадового окладу).

- асистента – 1 особа (0,25 посадового окладу)


1.6.3. Кафедра фізичного виховання

- старшого викладача – 2 особи ( 1,5 посадового окладу).

 

1.6.4. Кафедра іноземних мов

- старшого викладача – 1 особа (1 посадовий оклад)


1.6.5. Кафедра психології, філософії та освітніх технологій

- доцента – 1 особа (0,5 окладу),к.псих.н.

- асистента – 2 особи (2 посадових оклади).


1.7.По навчально-науковому професійно-педагогічному інституті у м. Артемівську і у м. Слов`янську


1.7.1. Кафедра загально-інженерних дисциплін

- Доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

-  старшого викладача – 1 особа ( 0,5 посадового окладу)


1.7.2. Кафедра хімічної технології неорганічних речовин

-Завідувача кафедри – 1 особа ( 1 посадовий оклад)0, проф. д.н.

- доцента – 3 особи ( 2,25 посадових оклади)

- Старшого викладача – 1 особа ( 1 посадовий оклад)


1.7.3.Кафедра електромеханічних систем

-Завідувача кафедри – 1 особа (1 посадовий оклад), проф., д.т.н.

-

1.7.4. Кафедра економіки підприємства та менеджменту

- Доцента – 1 особа (0,25 посадового окладу) ,доц., к.е.н.

 

1.7.5.Кафедра електроніки та комп`ютерних технологій систем управління

-Завідувача кафедри – 1 особа (1 посадовий оклад), проф., д.т.н.

- ст. викладача – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

- асистента – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

 

1.7.6.Кафедра охорони праці і інженерної педагогіки

- доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад)

- ст.викладача- 2 особи (1,5 посадового окладу)

- асистента – 2 особи (2 посадових оклади)

 

1.8. Стаханівський навчально-науковий інститут гірничих технологій

1.8.1. Кафедра інформаційних технологій

- зав. каф. – 1 особа (1 посадовий оклад), проф., д.т.н.

- асистент – 1 особа (1 посадовий оклад)

 

1.8.2.Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін

- зав. кафедрою – 1 особа (1 посадовий оклад), проф. д.філ.наук.

- асистент – 1 особа ( 1 посадовий оклад).

 

1.8.3. Кафедра технології гірничого виробництва і охорони праці

- доцента – 1 особа ( 1 посадовий оклад), доц., к.т.н.

- зав. кафедрою – 1 особа (1 посадовий оклад), проф.,д.т.н.

 

1.8.3. Кафедра гірничої електромеханіки

- зав. кафедрою – 1 особа (1 посадовий оклад), проф.,д.т.н.


Оплату гарантуємо. Банківські реквізити УІПА : р/р 35227004000068 в УДК в Харкіівській області МФО 851011 код ОКПО 02071228, банківські реквізити комунального підприємства «Газета «Харківські новини» р/р 260023013161 в АКБ «Золоті ворота» МФО 351931.

Документи: заяву, особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, копію документів про вищу освіту, про наукові  ступені та вчені  звання, список наукових праць, завірених у встановленому порядку, направляти за адресою:61003, м. Харків, вул. Університетська,16 головний корпус, канцелярія, телефон для довідок :731-12-11. Прийом документів з 10.00. до 16.00., крім суботи, неділі.