Всеросійська з міжнародною участю Інтернет-конференція «Педагогічні та психофізіологічні проблеми адаптації дітей та молоді»

Федеральний державний автономний освітній заклад віщої професійної освіти

«Белгородський державний національний дослідницький університет»

Педагогічний факультет

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленко

Психолого-педагогічний факультет

Українська інженерно-педагогічна академія

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Белгородський державний національний дослідницький університет, педагогічний факультет запрошує Вас до участі в роботі Всеросійської з міжнародною участю Інтернет-конференції «Педагогічні та психофізіологічні проблеми адаптації дітей та молоді», яка відбудеться з 18 до 22 березня 2013 року.

Основні напрямки роботи конференції

  1. Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти адаптації дітей та молоді в освітньому просторі.
  2. Моніторинг фізичного и психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді.
  3. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми розвитку особистості дитини в умовах адаптації до освітнього процесу.
  4. Досвід впровадження здоров’язберігаючих технологій в інформаційно-освітній простір.

Форма роботи конференції: заочна участь.

 

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2013 р. на адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надіслати:

  1. Заявку на участь у конференції.
  2. Текст статті (обсяг – від 3 до 5 сторінок).
  3. Копію платіжного документу. 

 

 

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)___________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________________

Посада ________________________________________________________________

Вчена ступінь, вчене звання

________________________________________________

Назва докладу ___________________________________________________________

Повна почтова адреса _____________________________________________________

Контактний телефон __________________________факс _________________________

E-mail __________________________________________________________________

 

Вимоги до оформлення матеріалів для опублікування:

Матеріали надаються в обсязі від 3-ох до 5-ти сторінок. Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word (версія 6 та вище) з наступними параметрами: розмір паперу – А4, абзацний відступ – 1,25; поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту 14. Міжрядковий інтервал – одиничний. Вирівнювання – за шириною.

Назва статті друкується великими літерами, шрифт 14, напівжирний, без переносів, вирівнювання по центру. Наступний рядок пропускається. Далі ініціали та прізвище автора (малими літерами), далі без пропусків рядка – повне найменування організації, місто (малими літерами). Наступний рядок пропускається. Далі йде текст тез. Виноски в тексті у квадратних дужках ([2, с.15]), наприкінці – «Література» за алфавітом відповідно до ГОСТ 7.1-2003. У електронному варіанті стаття та заявка мають бути в окремих файлах: 1 файл – прізвище автора та слово «заявка», 2 файл – прізвище та слово «стаття», 3 файл – копія платіжного документу.

Збірник матеріалів буде видано способом оперативного друку безпосередньо з оригіналів, відповідальність за зміст та оформлення тексту несуть автори. Редагування не передбачено.

 

Оплата публікації із розрахунку – 150 руб. за одну сторінку тексту.

 

Банківські реквізити для учасників:

НИУ «БелГУ»

ИНН 3123035312 

КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 

ОГРН 1023101664519 

ОКПО 02079230 

ОКВЭД 80.30.1 

ОКОНХ 92110

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592

ОАО «Сбербанк России»  

БИК 041403633 

К/счет 30101810100000000633 

Вид платежа КОД  07430201010010000130  «За участие в Интернет-конференции «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи». 

 

Оргкомітет конференції: м. Бєлгород, вул. Студентська, 14, корп.. 3, 2 поверх, каб. 287, кафедра педагогіки та методики початкової освіти

E-mail оргкомітету конференції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." mce_href="mailto:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівник оргкомітету: доктор біол.  Наук, проф.. Бусловська Людмила Костянтинівна.

 

Контактні телефони:

Тел. 8(4722)301847 – кафедра педагогіки та методики початкової освіти, лаборант Крикун Олена Олександрівна

 

Вдячні Вам за виявлений інтерес до конференції!

 

Просимо Вас ознайомити з інформаційним листом усіх зацікавлених спеціалістів.