Здоров’язбереження в освіті як один із шляхів формування міжнародних зв’язків

 11 квітня 2013 року на базі системи для проведення on-line web-конференцій академії було проведено круглий стіл на тему «Здоров’язберігаючі технології в освітньому просторі». У роботі столу взяли участь учені Бєлгородського державного національного дослідницького університету, Української інженерно-педагогічної академії  та Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. УІПА була представлена як головним майданчиком в Харкові, так і філіями в містах Стаханові та Артемівську. Керували роботою столу в Бєлгороді – д.пед.н., проф. Л.М. Волошина, у Полтаві – д.пед.н., проф. О.А. Фадєєва, в Харкові –  к.пед.н., доц. Л.В. Штефан.


11 квітня 2013 року на базі системи для проведення on-line web-конференцій академії було проведено круглий стіл на тему «Здоров’язберігаючі технології в освітньому просторі». У роботі столу взяли участь учені Бєлгородського державного національного дослідницького університету, Української інженерно-педагогічної академії  та Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. УІПА була представлена як головним майданчиком в Харкові, так і філіями в містах Стаханові та Артемівську. Керували роботою столу в Бєлгороді – д.пед.н., проф. Л.М. Волошина, у Полтаві – д.пед.н., проф. О.А. Фадєєва, в Харкові –  к.пед.н., доц. Л.В. Штефан.

Під час роботи було зроблено ряд доповідей, серед яких «Здоров’язберігаючі технології: міф або реальність?» (д.пед.н., проф. Волошина Л.М.), «Досвід використання моделювання в здоров’язбереженні тих, хто навчається» (к.пед.н., доц. Головко К.В.), «Здоров’язберігаючі  технології при навчанні інформатиці»  (к.фіз-мат.н., доц. Логвінова Л.В.), «Хроноадаптація студентів» (к.біол.н., ст. викл. Ковтуненко А.Ю.),  «Валеологічна компетенція як необхідна складова інноваційної культури сучасного викладача вищої школи» (к.пед.н., доц. Штефан Л.В.), «Здоров’язберігаючі технології в процесі педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів» (к.пед.н., доц. Бакатанова В.Б.), «Професійне здоров’я педагога вищої школи» (к.т.н., доц. Чепурко І.П.) та інші. Тематика доповідей викликала значний інтерес в учасників столу и стала предметом активного обговорювання. Обмін думками з питань здоров’язбереження в освіті дозволив виробити шляхи подальшого співробітництва у цьому напрямі.