Відкритито нову спеціалізовану вчену раду

 Наказом № 1609 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»  від 21 листопада 2013 року в Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду К 64.108.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності (машинобудування))»