Імплементація Закону України «Про вищу освіту»

 

На виконання рекомендацій наради керівників ВНЗ з питань імплементації Закону України «Про вищу освіту», з урахуванням змісту плану заходів Міністерства освіти у науки України щодо реалізації зазначеного закону в Українській інженерно-педагогічній академії створено комісію по впровадженню Закону України «Про вищу освіту» у складі підкомісій:

-         «з регулювання фінансово-економічних відносин та управління навчальним закладом» - під головуванням ректора академії проф. Коваленко О.Е.

-         «зі стандартизації освітньої діяльності» - під головуванням 1-го проректора з науково-педагогічної роботи проф. Тарасюка А.П.

-         «з контролю та якості у сфері вищої освіти» - під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи Вілкова С.М.

-         «з організації освітнього процесу» - під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи Васильєвої І.Г.

-         «з наукової та інноваційної діяльності» - під головуванням проректора з наукової роботи Лазарєва М.І.

-         «з міжнародного співробітництва» - під головуванням Генерального секретаря Українського Національного моніторингового комітету IGIP Купріянова О.В.

Мета створення комісії – розробка та реалізація плану заходів щодо впровадження Закону України «Про вищу освіту» в нашій академії на основі організації глибокого вивчення Закону співробітниками академії та надання пропозицій.

Зазначена комісія уповноважена співпрацювати з Міністерством освіти і науки України для надання пропозицій та отримання консультацій.

План першочергових заходів по імплементації Закону України «Про вищу освіту» в Українській інженерно-педагогічній академії

 

 

№ п/п

 

Назва заходу

 

Відповідальний

 

Термін реалізації

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

Створення комісії по впровадженню Закону України «Про вищу освіту» в академії та розробка першочергових заходів.

 

Розробка детального плану заходів за видами діяльності по імплементації Закону «Про вищу освіту» та його затвердження в установленому порядку.

 

Створення робочої групи по забезпеченню гласності та прозорості у висвітленні процесів імплементації Закону України «Про вищу освіту».

 

Організація залучення роботодавців до участі в процесах впровадження Закону України «Про вищу освіту».

 

Організація постійно діючого семінару по вивченню основних положень Закону.

 

Створення при науково-методичній раді академії комісій для розробки рекомендацій для реалізації проблемних питань впровадження Закону «Про вищу освіту».

 

Організація обговорення питань імплементації Закону «Про вищу освіту» на засіданнях кафедр академії.

 

Приведення Статуту академії у відповідність до вимог Закону України «Про вищу освіту».

 

Створення на сайті академії сторінки присвяченої імплементації Закону України «Про вищу освіту».

 

Організація співпраці комісії по імплементації Закону «Про вищу освіту» з сайтом osvita.gov.ua.

 

 

Ректорат

 

 

Голова комісії

Тарасюк А.П.

 

 

Помічник проректора

Купріянов О.В.

 

Декани факультетів

 

 

Проректор

Тарасюк А.П.

 

Проректор

Тарасюк А.П.

 

 

Помічник ректора

Калініченко Т.В.

 

Юридичний відділ

 

 

Помічник проректора

Купріянов О.В.

 

Голова комісії

Тарасюк А.П.

 

Виконано

 

 

23.09.2014р.

 

 

 

-----//-----

 

 

25.09.2014р.

 

 

25.09.2014р.

 

 

Виконано

 

 

 

до 26.09.214р.

 

 

виконано

 

 

до 25.09.2014р.

 

 

до 23.09.2014р.