Відкрите заняття на англійській мові з курсу «Психологія творчості», к.психол.н., доц. Нікітіна О.П.

 6 листопада 2014 року було проведено відкрите заняття на англійській мові з курсу «Психологія творчості» кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри практичної психології Нікітіною Оксаною Петрівною у групі ДМП-ПС-14-мг (ауд. 205/1) на тему: «Ellis Paul Torrance – the Father of creativity».

Заняття було проведено з використанням сучасних інформаційних технологій та посиленням значущості засобів наочності: матеріал подавався не лише аудіально викладачем, але ключові моменти відображались у розгорнутій презентації, а стимульний матеріал для діагностики було яскраво відтворено.

Після ознайомлення студентів з темою та задачами заняття та формуванням мотиваційної готовності до сприйняття нового матеріалу, студентам була надана інформація про факти життя, професійні досягнення та наукові успіхи Е.П. Торренса. Друга частина заняття передбачала діагностику креативності за допомогою Фігурного тесту Е.П. Торренса. Третя частина заняття була присвячена презентації есе щодо студентського бачення практичної психології як поля для творчої діяльності. Таким чином, забезпечувалася орієнтація наданої інформації на майбутню професійну діяльність. У кінці заняття було проведено навчальне тестування за пройденим матеріалом, яке показало високий рівень його розуміння та засвоєння.

Загалом заняття було проведено на чудовій педагогічній основі з використанням сучасного навчального матеріалу та технічного оснащення і отримало схвальні відгуки від присутніх, а саме: викладачів кафедри іноземних мов – С.Е. Жигалко та М.В. Пасічник, практичного психолога УІПА Е.Ю. Головіної, заступника декана з навчальної роботи факультету МОП  Н.Ю. Корольової, викладачів кафедри практичної психології – Г.О. Дацун, М.В. Коваленко, Є.Л. Скворчевська та кафедри філософії і освітніх технологій – О.І. Гвалтюк.