ВІТАЄМО !!!

ВІТАЄМО !!!

Гусакова Юрія Георгійовича , гр. ДІТ-А+К12-1,

який посів III місце

у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом

«Обробка матеріалів у машинобудуванні».

Науковий керівник – доц. кафедри Металорізального обладнання і транспортних систем

Кондратюк Олег Леонідович

Бажаємо подальших успіхів у навчанні та науковій роботі!