Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Українська інженерно-педагогічна академія оголошує конкурс на заміщення   посад науково-педагогічних працівників :

1.1. Факультет міжнародних освітніх програм

   1.1.1.Кафедра фізики, теоретичної та загальної електротехніки

 Доцент – 4

Старший викладач – 1

1.1.2.Кафедра практичної психології

Доцент – 4

Асистент -3

                                 1.1.3. Кафедра іноземних мов

Доцент – 1

Асистент  – 9,5

1.1.4. Кафедра фізичного виховання

Доцент – 1

Старший викладач -4,5

             1.1.5. Кафедра педагогіки та методики професійного навчання

Професор – 1

Доцент-14

Старший викладач -1,75

Асистент -5

1.2.Факультет комп`ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті

1.2.1. Кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва

                 Доцент – 5,5

                Ст.викладач – 1

1.2.2. Кафедра металоріжучого обладнання та транспортних систем

                Професор – 2,25

               Доцент-4,5

               Старший викладач -1

               Асистент -1,5

1.2.3. Кафедра креативної педагогіки та інтелектуальної власності

               Доцент – 5

               Асистент – 1

1.2.4.Кафедра інформаційних комп`ютерних та поліграфічних технологій.

              Доцент – 7

              Старший викладач- 2

              Асистент – 1

1.3. Технологічний факультет

1.3.1. Кафедра технологій і дизайну

             Доцент – 0,5

             Старший викладач – 4

             Асистент -1

1.3.2. Кафедра харчових та хімічних технологій

                Професор- 1,5

                Доцент -1

                Ст.викладач – 2

       

         

1.3.3. Кафедра вищої та прикладної математики

        Професор – 2

        Доцент – 1

        Асистент – 0,5

1.4. Факультет енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів

1.4.1.Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Доцент – 7

Асистент – 1

1.4.2. Кафедра  теплоенергетики та енергозберігаючих технологій

Професор - 0,25

Доцент - 6,75

Старший викладач – 1

1.4.3. Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

Доцент – 4

1.5. Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій.

1.5.1. Кафедра філософії, українознавства та політології

  Доцент- 4

  Старший викладач -2

  Асистент- 0,5

1.5.2. Кафедра економіки та організації діяльності суб`єктів господарювання

            Доцент – 4

            Старший викладач – 1

1.5.3. Кафедра менеджменту

            Доцент – 7

1.6. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут ( м.Бахмут)

1.6.1. Кафедра електромеханічних систем

Доцент -4,5

Старший викладач - 0,75

1.6.2. Кафедра електроніки та комп`ютерних технологій систем  управління

Доцент - 1,75

Старший викладач -1,75

1.6.3. Кафедра інженерної педагогіки та психології

Доцент – 6,5

Старший викладач - 0,5

1.6.4. Кафедра охорони праці та екологічної безпеки

Професор – 1

Доцент -3,25

Старший викладач -0,25

Асистент -1,25

1.6.5. Кафедра економіки підприємств та менеджменту

Професор - 1

Доцент - 2,5

Старший викладач -1

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів

Посада професора :  вища освіта, науковий ступінь , вчене звання професора або доцента за профілем кафедри, досвід викладання дисциплін кафедри для інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей. Стаж роботи у ВНЗ – 5 років. Наявність  навчально-методичних матеріалів  та  наукових статей в фахових журналах або міжнародних науково-метричних базах даних  за останні 3 роки – не менше 5.

Посада доцента :  вища освіта, вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук за  профілем кафедри. Досвід викладання дисциплін кафедри для інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей. Стаж роботи у ВНЗ – 3 років. Наявність навчально-методичних матеріалів, наукових статей в фахових журналах або міжнародних науково-метричних базах даних за останні 3 роки.

Посада старшого викладача :  вища освіта, науковий ступінь кандидата наук або стаж роботи за профілем кафедри – 2 роки. Досвід викладання дисциплін кафедри для інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей. Стаж роботи у ВНЗ  не менше 3 років. Наявність навчальних посібників, наукових статей в фахових журналах або міжнародних науково-метричних базах даних за останні 3 роки.

Посада асистента:  вища освіта, випускники  аспірантури чи магістерських програм або спеціалісти з досвідом  викладання дисциплін кафедри для інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей. Наявність навчальних праць та наукових статей у фахових журналах або міжнародних науково-метричних базах за останні 3 роки.

Додаткові вимоги :

1. На  посаду доцента по кафедрі фізики, теоретичної та загальної електротехніки  досвід виконання  науково-дослідних договорів в галузі фізики з міжурядовими організаціями.

2.На посаду доцентів по кафедрі креативної педагогіки та інтелектуальної власності – досвід викладання в галузі інтелектуальної власності.

 3 На посаду доцентів по кафедрі педагогіки та методики професійного навчання  - досвід викладання дисциплін в магістратурах за спеціальностями 011 «Науки про освіту (Педагогіки вищої школи)» і 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» - не менше 3 років.

4.На посади старших викладачів по кафедрі технологій та дизайну – стаж роботи у ПНЗ – не менше 2 років.

5. На посади старших викладачів по кафедрі фізичного виховання – Майстер спорту з регбі та гирьового спорту.

6.На посади професорів по кафедри віщої та прикладної математики – науковий ступінь доктор-фізико-математичних наук.

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут м. Бахмут

1. Кафедра охорони праці та екологічної безпеки:

1.1. На посаду професора -  науковий ступінь доктор  філософських наук.

1.2. На  посаду доцента з дисципліни  філософія додати  науковий  ступінь – кандидат філософських наук.

1.3. На посаду старшого викладача – філологічна освіта з української мови та літератури.

1.4. На посаду асистента з дисципліни фізична культура   - вища освіта з фізичної культури та спорту  , а з дисципліни  охорони праці – досвід викладання дисциплін в області охорони праці.

2.Кафедра електромеханічних систем

2.1. На посаду доцента з дисциплін математичного профілю – науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Для дисциплін з електроенергетики – досвід викладання  за профілем електроенергетика. Для дисциплін з машинобудування – досвід викладання за профілем машинобудування. Для дисциплін з електроприводу або систем управління – досвід викладання за цим профілем.

3. Кафедра  інженерної педагогіки та психології

3.1.На посаду доцента з дисциплін  психологічного циклу та іноземної мови – науковий ступінь кандидата психологічних наук та досвід викладання дисциплін в області психології та англійської мови. Для дисциплін  в галузі суспільнознавства – науковий ступінь кандидата історичних наук, для спеціальностей педагогічного циклу – науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

3.2. На посаду старшого викладача – вища освіта з іноземної мови.

4. Кафедра економіки та менеджменту

4.1. На посаду професора – науковий ступінь - доктор економічних наук.

4.2. На посаду доцента – науковий ступінь кандидат економічних наук.

4.3. На посаду старшого викладача - науковий ступінь кандидат економічних наук або стаж роботи за профілем кафедри – 2 роки.

  1. Здійснити підготовку до проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників згідно звимогами положення «Про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників академії».
  2. Документи приймаються впродовж одного місяця від розміщення оголошення на сайті академії. Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, особисто подають такі документи : заяву на ім`я ректора академії, копію трудової книжки, завірену належним чином, копії документів про вищу освіту,науковий ступінь та вчене звання,особистий листок з обліку кадрів, список наукових праць, завірений в установленому порядку за останні 5 років. Документи надаються на адресу : 61003, м. Харків, вул. Університетська,16.