Оголошення

 Українська інженерно-педагогічна академії оголошує конкурс  на 2016/2017 навчальний рік на заміщення  посади декана:

  Факультет  міжнародних освітніх програм.

 Декан факультету – 1

 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів : вища освіта, вчене звання професора або доцента, науковий ступінь за профілем факультету, стаж роботи у ВНЗ – 5 років.  

   Документи приймаються впродовж одного місяця від дня публікації  оголошення. Особи,які бажають прийняти участь у конкурсі, особисто подають такі документи :   

 заяву на участь у конкурсі, особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, документи про вищу освіту, про наукові ступені і вчені звання , копію трудової книжки, списки  наукових праць за 5 років. Всі документи повинні бути завірені належним чином.

Документи надавати   за адресою : 61003, м. Харків, вул. Університетська,16, головний корпус, канцелярія, телефон для довідок : 731-12-11. Прийом документів з 10.00. до 16.00.