До уваги студентів!

 Стипендія за січень 2017 року була нарахована згідно з Правилами призначення академічних стипендій в Українській інженерно-педагогічній академії, затверджених Вченою радою академії та розроблених на підставі:

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1047  «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»;

- проекту Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій, розробленого Міністерством освіти і науки України.

Після офіціального затвердження Міністерством освіти і науки України Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій до Правил призначення академічних стипендій в Українській інженерно-педагогічній академії можуть бути внесені зміни.