Звітна конференція первинної профспілкової організації УІПА

24 березня в Українській інженерно-педагогічній академії відбулась звітна конференція первинної профспілкової організації УІПА.

Був заслуханий звіт Голови первинної профспілкової організації УІПА Зеленіна Геннадія Івановича, який доповів про роботу пофспілкової організації УІПА з 17 березня 2016 року по 23 березня 2017 року. У виступі була висвітлена роль профспілкової організації в житті студентів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії, соціально-економічна, культурно-масова, спортивно-масова робота профспілкової організації.

Також було зазначено про роль комісії з охорони праці первинної профспілкової організації, яка постійно займається проблемами охорони праці та разом з адмінстрацією дбає про безпечні умови праці співробітників та студентів. Було заслухано звіт голови ревізійної комісії Пташного Олега Дмитровича про роботу ревізійної комісії. У обговоренні приймали участь: ректор академії Коваленко Олена Едуардівна, яка зазначила плідну співпрацю адміністрації академії та профспілкового комітету з питань колективного договору, Чернюк Артем Михайлович, який зазначив плідну роботу профспілки з культурно-масової роботи та роботи з дітьми, Підситков Ігор, який зазначив велику роль профспілки в спортивно-масовій роботі академії, та її підтримку кращих спортсменів, Соколець Анна Павлівна, студентка групи ДКІ-ПО15+ПГ15, яка зазначила про роботу профкому зі студентами.

Одноголосно було прийнято рішення звіт голови ревізійної комісії затвердити та вважати роботу профспілкового комітету за звітний період задовільною.