Семінар для директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Харківського району

29 березня на базі Української інженерно-педагогічної академії відбувся семінар директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів «Сучасні підходи до управлінської діяльності керівника навчального закладу».

Основною темою семінару стали питання щодо успішного розвитку навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитету, який багато в чому залежить від професіоналізму керівника закладу.

Із вступним словом перед учасниками семінару виступила начальник відділу освіти Бабельчук О.І., яка зазначила, що діяльність керівника сучасного закладу освіти все більше набуває професійного характеру, тобто потребує використання фахових знань і вмінь не тільки з педагогіки.

Ознайомив керівників навчальних закладів з поняттям трансформації національної системи освіти, що включає в себе значну її модернізацію і, в певних рамках, уніфікацію освітньої системи на основі кращих європейських, національних традицій та інтеграційних структур і розкрив зміст трансформації сучасної системи освіти, що відбувається під впливом посилення процесу глобалізації і створенням сприятливих умов для самореалізації особистості Лунячек В.Е., завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА, доктор педагогічних наук, професор.

Представила системний підхід до управління навчальним закладом Коваленко О.Е., ректор УІПА, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА, доктор педагогічних наук, професор

Про захист інтелектуальної власності працівників навчальних закладів, правові підходи до охорони авторських прав розповіла учасникам семінару Тіманюк В.М., доцент кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА.                                         

Завершився семінар роботою в групах, де керівники навчальних закладів спільно з викладачами УІПА  спланували  оптимальні форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю навчальних закладів Харківського району.