Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку»

Запрошуємо на ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» 1-3 червня 2017 року, м. Харків, Україна

Основні напрямки роботи конференції:

Організаційна психологія:

– Психологічні особливості діяльності українських організацій в умовах соціального напруження: регіональний аспект

– Психологічні особливості діяльності українських організацій в різних соціально-економічних сферах (промисловість, державне управління; фінансово-економічна сфера; бізнес; освіта; медицина та ін.)

– Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури

– Психологічні основи управління змінами та організаційним розвитком

– Психологічні особливості діяльності команд в організаціях

– Психологічні проблеми профвідбору, адаптації, мотивації та здійснення професійної кар’єри персоналу в організації

– Психічне та професійне здоров’я в організації, мобінг

– Профілактика та подолання професійного стресу і синдрому «професійного вигорання» персоналу в організації
– Психологія комунікацій та управління конфліктами в організації

– Технології роботи організаційних психологів в організації

– Підготовка менеджерів, організаційних психологів для психологічного забезпечення ефективної діяльності організації з урахуванням регіональних аспектів

Економічна психологія:

– Психологічні особливості соціально-економічної політики України в умовах кризи

– Психологічні особливості регіональної політики держави

– Психологічні проблеми державних доходів (податкова психологія)

– Психологія грошей, інвестицій та заощаджень

– Психологія підприємництва: регіональні аспекти

– Психологія маркетингу, реклами та споживчої поведінки

– Психологія економічної свідомості та поведінки

– Соціально-економічна фрустрація: діагностика та подолання

– Психологічні аспекти економічної соціалізації

– Психологія безробітних, бідних та багатих

– Підготовка психологів до вирішення психолого-економічних проблем в різних соціальних сферах (державне управління; фінансово-економічна сфера; бізнес; виробництво; освіта; наука; медицина та ін.) та ін. з урахуванням регіональних аспектів

Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, тематичні сесії, майстер-класи. На пленарному засіданні передбачаються виступи до 20 хв., виступи на тематичних сесіях – до 10 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції. Конференція буде проходити на базі Української інженерно-педагогічної академії.

Адреса проведення:

Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16.

Детальна інформація в файлі що додається