Підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів академії

В академії розпочато підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів академії та їх заступників за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами).

Заняття проводять провідні фахівці:

ректор академії д.пед.н., проф. Коваленко О.Е.

зав. кафедрою креативної педагогіки та інтелектуальної власності д.пед.н., проф. Лунячек В.Е.

к.фарм.н., доц. кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Тіманюк В.М.

к.н.держ.упр. кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Фесенко Н.С.