Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

10 червня 2017 року набрав чинності Закон України від 17.01.2017 р. №1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (далі – Закон), яким скасовано визначення категорії складності об’єктів будівництва. Оцінювати об'єкт будуть тільки за класами наслідків (відповідальності).

Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (далі – клас наслідків) – це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта.

Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.

Клас наслідків визначається для кожного об’єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

До складу комплексу (будови) можуть належати об’єкти, будівництво яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією.

Усі об’єкти поділятимуться за такими класами наслідків (відповідальності):

  • незначні наслідки – СС1;
  • середні наслідки – СС2;
  • значні наслідки – СС3.

Віднесення об’єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюватиметься проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевірятиметься під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов’язковим відповідно до закону.

З 10 червня 2017 року (дня набрання чинності цим Законом) об'єкти будівництва:

  • I та II категорій складності належать відповідно до об'єктів з незначними (СС1) наслідками;
  • III та IV категорій складності належать відповідно до об'єктів з середніми (СС2) наслідками;
  • V категорії складності належать відповідно до об'єктів із значними (СС3) наслідками.

Окрім того, Законом також внесено зміни до деяких законодавчих актів у сфері містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів із незначними класами наслідків (відповідальності) - виконання будівельних робіт на підставі повідомлення.

Крім того, Законом визначено вичерпний перелік умов, які надаються як вихідні дані для проектування об'єктів будівництва.