Вітаємо з успішною акредитацією спеціальності «Економіка»

Рішенням акредитаційної комісії від 06.11.2018р. протокол №132 акредитовано освітньо-професійна програма «Економіка» (другий (магістерський) рівень) спеціальності 051 Економіка, кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання.