Акредитаційна експертиза на кафедрі харчових та хімічних технологій УІПА

 З 24 по 26 червня за наказом Міністерства освіти і науки України на кафедрі харчових та хімічних технологій УІПА працювала експертна комісія з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта (Харчові технології) зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

 

З 24 по 26 червня за наказом Міністерства освіти і науки України на кафедрі харчових та хімічних технологій УІПА працювала експертна комісія з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта (Харчові технології) зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у складі:
Голова експертної комісії: Лариса Вацлавівна Баль-Прилипко – декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування, д.тех.н., професор.
Член комісії: Галина Панасівна Хомич – завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.тех.н., професор.
24 та 25 червня у групі ДТ-ПОХ15 проведено комплексні контрольні роботи з визначених дисциплін.